Tiến sĩ Bác sĩ OGURA: Viện Đại học Y khoa Tokyo Nhật Bản, giám đốc nghiên cứu ngành khoáng chất đại dương với các tài liệu chứng minh kết quả nghiên cứu thành công mỹ mãn, đặc biệt với bệnh ung thư, có bằng phát minh được công nhận tại Nhật Bản.

Tiến sĩ Bác sĩ GHONEUM: Trưởng bộ phận nghiên cứu, khoa Tai Mũi Họng, Giáo sư thỉnh giảng Đại học Y Charles Drew và khoa Sinh học Thần  kinh UCLA (Trường Đại học California ở Los Angeles).