Những nhân vật sau đây đều từng là những người thiếu may mắn khi mắc phải căn bệnh ung thư đáng sợ, thậm chí bị chẩn đoán có nguy cơ tử vong 90%. Nhưng cách mà họ vượt qua quá trình điều trị dài ngày với nhiều đau đớn và sợ hãi, ý chí mạnh mẽ của họ chính là thông điệp sống đẹp gửi đến chúng ta, những người hôm nay đang khỏe mạnh.

Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe của mình mỗi ngày, ngay cả khi có bệnh và mắc bệnh nguy hiểm, chúng ta vẫn có quá nhiều cơ hội để chiến đấu và chiến thắng. Còn sống là còn hy vọng.